JP MLADOST OPOVO

BESPLATAN POZIV 0800 000 207

E-mail: info@jpmladostopovo.rs

Written by Super User
Category:

Obaveštavaju se građani Sefkerina da su trenutno bez vode zbog pucanja cevi u šahti na adresi JNA 85. Ekipe JP Mladost Opovo su na terenu i rade na otklanjaju kvara, koji će biti saniran u što kraćem vremenskom roku.

Written by Super User
Category:

Obaveštavaju se građani Barande da su trenutno bez vode zbog havarije. Ekipe JP Mladost Opovo su na terenu i okvirno vreme za sanaciju havarije je oko sat vremena.

Written by Super User
Category:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ОПОВО

ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО

БРOJ: 157/2024

ДАНА: 29.02.2024. године

О П О В О

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ

(Обавештење о слободном пијачном простору)

  1. Предмет закупа:

Стална пијачна места - покривене пијачне тезге  (од броја 1 до броја 18) и покретне продавнице – непокривена пијачне тезге (од броја 1 до броја 10).

Предмет закупа се налази на пијаци у Опову.

Покретна имовина се даје у закуп у виђеном стању, без могућности рекламације.

Поступак за узимање учешћа на јавном надметању (лицитацији) и начин закупа дат је у оквиру документације (образац/пријава) за јавно надметање.

  1. Обавезни услови продаје:

Почетна цена покривене пијачне тезге из ценовника за период: од 01.04.2024. до 31.12.2024. године износи 5.250,00 динара.

Почетна цена непокривене пијачне тезге из ценовника за период: од 01.04.2024. до 31.12.2024. године износи 3.000,00 динара.

Депозит: нема депозита

  1. Право учешћа на јавном надметању (лицитацији):

Право учешћа на јавном надметању (лицитацији) има домаће или страно физичко лице, предузетник или правно лице које је:

а)         Поднело пријаву за учешће на јавном надметању

  1. Разгледање предмета закупа:

Обилазак пијаце са коначним распоредом тезги може се обавити  дана  02.03.2024. године  у времену од  8.00 часова до 11.00 часова.

  1. Подношење пријава:

Пријава се подноси писмено на адресу:

ЈП „Младост“  Опово, Иве Лоле Рибара 1 Ј, 26204 Опово

или лично у просторијама предузећа од 01.03.2024. године до 05.03.2024. године,

радним данима од 8.00 до 15.00 часова.

Пријаве се подносе на обрасцима које можете добити у просторијама предузећа почев од  01.03.2024. године радним данима од 8.00 до 15.00 часова. Обрасци су бесплатни.

  1. Одржавање јавног надметања (лицитације):

Јавно надметање (лицитација) ће се одржати 07.03.2024.године  са почетком у 10.00 часова у просторијама Општине Опово, Бориса Кидрича бр. 10 (Културни центар).

Начин спровођења јавног надметања (лицитације) и закључивања Уговора о закупу детаљно је објашњен у Упутству за учеснике, које је саставни део документације које се добија уз преузимање обрасца пријаве.

Један закупац може закупити највише 2 (две) тезге.

  1. Питања и додатно објашњење:

За сва додатна питања у вези са овим позивом, заинтересована лица могу контактирати:

  • Иван Циврић, 013/681544, радним данима од 7.00 – 15.00 часова.

 

                                                                                                                      Директор              

                                                                                                                   Славко Манчев

 

JAVNI POZIV ZA UCESCE NA JAVNOM NADMETANJU (LICITACIJI) ZA ZAKUP TEZGI NA PIJACI U OPOVU ZA 2024. GODINU (PREUZMI)

OBRAZAC PRIJAVE (PREUZMI)