JP MLADOST OPOVO posluje od 1981.godine sa sedištem u Opovu. Mi smo javno preduzeće za prečišćavanje i distribuciju vode. Imamo 25 zaposlenih. Radno vreme je od 7-15h.